Reklamační formulář

Svým podpisem níže prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé a správné.

Dále beru na vědomí a souhlasím s tím, že konečné rozhodnutí, zdali vada zboží představuje podstatné či nepodstatné porušení Smlouvy závisí na Prodávajícím dle povahy a charakteru vady. Současně beru též na vědomí, že nemám právo požadovat dodání nového zboží nebo opravu zboží, pokud je takové odstranění vady nemožné nebo ve srovnání s jinými nepřiměřeně nákladné.

Závěrem souhlasím s tím, že pokud Prodávající na základě posouzení vady dojde k závěru, že vada nepředstavuje podstatné porušení smlouvy nebo že mnou zvolený způsob odstranění vady je nemožný nebo nepřiměřeně nákladný, aby mě kontaktoval ohledně jiného způsobu odstranění vady.